Disincrocarb


Průmyslová vozidla

Disincrocarb
Popis

APLIKA?NÍ OBLAST. DISINCROCARB škrábance a odstra?uje karbonové usazeniny na povrchu a uvnit? karburátoru, aniž by došlo k poškození ošet?ovaných ploch. VÝHODY: Není t?eba oplachovat: tak snížit dobu sušení. Použití a ?ed?ní.

DISINCROCARB být ?isté. Namo?te karburátoru do kontejneru se to zakrýt úpln?, zav?ete víko, po?kejte 20-30 minut, pak odstra?te kus a vyfoukat stla?eným vzduchem nebo nechat to být. PRODEJNÍ BALENÍ K DISPOZICI. Tank 12 a 25 Lt

Máte zájem o tento produkt?
Chcete-li obdržet bližší informace o tomto produktu, vyplňte níže uvedený formulář a budete kontaktováni našimi konzultanty Mafra