Organizace


MA-FRA vždy věnovala velkou pozornost svým zaměstnancům. Aby bylo ochráněno know-how každého zaměstnance, byly podniknuty určité kroky: naši zaměstnanci vyplňují formulář s popisem činnosti, který je dále poskytnut manažerům společnosti a ti vytvářejí osobní rozvojové plány. Další klíčovou roli hrají “teambuildingové” aktivity se zaměřením na “empowerment” jednotlivců i skupin, vedené profesionály z oblasti vzdělávání. V MA-FŘE začíná úspěch skutečně u lidí: jednotlivé talenty a velká motivace všech spolupracovníků jsou konkurenční výhody, ze kterých má naše společnost každý den užitek. S cílem následovat tento model pořádá MA-FRA pravidelná setkání všech členů společnosti, aby se rozvíjela kvalita na úrovni vnímání a role, kterou zastává každý jedinec. Díky těmto setkáním, organizovaným ve spolupráci se společností, která se specializuje na vzdělávání a rozvoj osobnosti, se uvnitř skupiny na základě konfrontací s ostatními a plným zapojením do pracovního kolektivu vytváří a upevňuje soudržnost a běžný pracovník se proměňuje v “manažera” s iniciativní a aktivní zodpovědností. Právě díky těmto aktivitám se MA-FRA vydala na cestu politiky procesního managementu, která si klade za cíl zhodnocení mnohostranných kompetencí každého pracovníka.