Prodejní síť


Prodejní síť MA-FRY zahrnuje v Itálii 100 samostatných koncesionářů, každý disponuje vlastním skladem a logistickou strukturou, s průměrnou dobou dodání od objednávky kolem 36 hodin. Úzký kontakt s obchodní sítí umožňuje MA-FŘE reagovat včas na skutečné potřeby zákazníků a speciálními přípravky vycházet vstříc jejich požadavkům. Vztah s vlastními prodejními silami je pro MA-FRU zásadní. Vytvořily se dlouholeté svazky založené na absolutní důvěře, které v mnoha případech dosáhly již "druhé generace". Toho všeho se MA-FŘE podařilo dosáhnout na základě respektu a výměně nápadů, na základě loajality, vzdělávání partnerů a jejich informování o novinkách, díky ochraně a dodržování rozdělení oblastí, transparentnosti a chuti stát se součástí jednoho velkého projektu. Kvůli tomu všemu pořádá MA-FRA každoročně generální schůzi, kde představuje nové produkty a obchodní strategie, a vedle toho se konají setkání na regionální úrovni pro oblast Nielsenu. Časem se díky této podpoře a vzdělávání vypracovali naši koncesionáři z “pouhých” prodejců v něco víc, stali se poradci schopnými poskytnout odpověď na spoustu otázek, které se objevují na trhu.