Výroba


Výrobní činnost MA-FRY technicky a technologicky zcela předběhla svou dobu. Výrobní linka používá centralizovaný řídicí systém na míchání různých složek, který umožňuje mimo jiné zapamatování poměrů použitých surovin. Informační systém výroby obsahuje veškeré know-how podniku: receptury, výrobní postupy, pořadí vstřikování různých surovin, doby míchání. Balení kapalných přípravků probíhá na automatizovaných linkách, aby byla zajištěna nejvyšší kvalita konečného produktu. V současné době má firma k dispozici třicet cisteren s obsahem až 50.000 kg určených k míchání polohotových výrobků a v dalších třiceti velkých cisternách se skladují a neustále doplňují primární suroviny.