Dosatron Compact


zařízení-myčky aut

Dosatron Compact
Popis

DOSATRON COMPACT je instalován na vodovodní síti a využívá tlak vody jako jediný zdroj energie.

Díky této hnací síle nasává koncentrovaný přípravek, dávkuje jej v požadovaném poměru a pak jej mísí s proudící vodou.

Získaný roztok je pak odeslán dolu po proudu.

Dávka přípravku je vždy úměrná objemu vody protékající zařízením Dosatron, bez ohledu na kolísání průtoku nebo tlaku sítě.

Regulace dávkování se provádí nastavením horního okraje stavěcího pouzdra na požadovaný poměr, který je zobrazen na stupnici.

Rozsah použití od: 0,3 do 6 Bar.

Máte zájem o tento produkt?
Chcete-li obdržet bližší informace o tomto produktu, vyplňte níže uvedený formulář a budete kontaktováni našimi konzultanty Mafra