Poradenství


V současném konkurenčním prostředí znamená toto heslo v první řadě podporovat směr revolučního přístupu k mycí lince. Nemá být už dále nahlížena jako jednoduchý vztah mezi množstvím investovaného kapitálu a ziskem , ale jako centrum, v němž má zodpovědná osoba za úkol zlepšit rozdíl mezi výdaji a tržbou, přičemž má možnost ovlivnit alespoň druhou část (prodejní ceny, slevy), s cílem maximalizace zisku. 

Program rozvoje se soustředí zvláště na téma přístupu “on-site”, tedy přímo na místě : prodejní síť MA-FRA je, díky přímému a neustálém kontaktu s provozovatelem, hlavním nástrojem integrace této metody práce. Hodnota nabídky poradenství MA-FRA spočívá ve schopnosti úspěšně kombinovat komunikaci, technickou podporu, rozvoj podnikání a školení v oblasti nabídek efektivního řešení. MA-FRA zaručuje prostřednictvím vlastních odborníků stálý výzkum a aktualizaci výjimečných řešení a současně zajišťuje šíření a výměnu informací na mezinárodní úrovni. MA-FRA zaručuje aktualizaci a rozvoj různých strategií prostřednictvím pravidelných setkání s jejími vlastními prodejními silami – CAR WASH SCHOOL -, během nichž se představují nové produkty a ilustrují se nové marketingové strategie. 

MA-FRA ovšem znamená mnohem víc. Nabízí celkové poradenství. Na MA-FRu se obracejí i velké ropné společnosti, aby provedly průzkum trhu na různých mycích zařízeních. Ten se provádí prostřednictvím sítě autorizovaných prodejců. 

Také díky asociaci mycích zařízení “Federlavaggi”, jejímž zakládajícím členem je též MA-FRA, byla v poslední době posílena spolupráce s hlavními výrobci mycích zařízení. Jak uvnitř společnosti, tak v terénu jsou střídavě k dispozici různé “portály” předních výrobců, což je p.